Vi välkomnar Valentijn Karemaker som kommer att tillbringa läsåret 2019/2020 som postdoc vid Matematiska Institutionen. Efter disputation i Utrecht 2016 har Valentijn varit postdoc vid universitetet i Pennsylvania 2016-2019, och är just nu tjänstledig från Utrecht. Hennes forskningsintressen rör främst aritmetisk geometri och talteori.