Per disputerade 2013 vid Stockholms Universitet. Han var därefter postdoc i Zurich, vid University of Pennsylvania, och vid KTH.

Per forskar huvudsakligen i algebraisk kombinatorik, och är bland annat intresserad av symmetriska funktioner, representationsteori, och speciella familjer av polynom.