Olof som kommer att tjänstgöra som universitetslektor läsåret 2019-2020. Efter doktorandstudier vid Bristol, MIT och Cambridge har Olof varit postdoc vid Queen Mary, University of London, och sedan innehaft forskartjänst vid KTH och lektorat vid Uppsala.

Hans forskningsintressen ligger främst inom additiv kombinatorik, och framförallt tillämpningnar av harmonisk analys och sannolikhetsteori inom kombinatorik och talteori.