Erik Lindgren disputerade vid KTH 2009 och har sedan varit verksam vid bla École polytechnique i Paris, NTNU i Trondheim och KTH. Erik jobbar huvudsakligen med ickelinjära PDE och hans intressen inkluderar frirandsproblem, egenvärdesproblem och icke-lokala ekvationer.