Asaf disputerade 2019 vid Hebrew University i Jerusalem och kommer till Stockholm Universitet som postdoc efter en kortare postdocvistelse vid Ben Gurion-universitetet. Hans forskningsintressen rör framför allt algebraisk topologi, speciellt homotopiteori och oändlighetskatogorier.