Matematiska institutionen övergår från och med 17 mars till att endast bedriva distansundervisning.

Detta betyder att all undervisning på campus är inställd, undervisning sker på distans resten av våren.

Detta betyder att alla salstentor är inställda. Inga tentor kommer att ske på campus under resten av mars, april eller maj.

Lokalerna är också stängda, studenter kan inte längre komma in i hus 5 eller 6 i Kräftriket.

Information om hur undervisning kommer att gå till för respektive kurs kommer att framgå av dess kurssida. Aktivera dig så snart som möjligt på kurssidorna för de kurser du ska läsa!

Vi ber er att regelbundet följa informationen från myndigheterna och på vår webbplats.

Denna sida kan komma att uppdateras med ny information.