Anslaget är inte inriktat på något särskilt område inom matematiken utan stödjer grundforskning. Årets kandidater arbetar med viktiga matematiska forskningsfrågor som rör bland annat datalagring, nanoteknik och kunskap om universum och våra fysikaliska lagar.

Professor Sergey N. Naboko, St Petersburg State University, Ryssland rekryteras som gästprofessor, docent Alexander Berglund och Jonas Bergström får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige och doktorand Gleb Nenashev får postdoktoral tjänst vid Massachusetts Institute of Technology, USA, och stöd under två år efter återvändandet till Sverige.

Läs mer om forskarnas projekt:

Sergey N. Naboko – Transporter i nanostrukturer

Alexander Berglund – Nytt sätt att jämföra geometriska objekt

Jonas Bergström – Att ordna kurvor

Gleb Nenashev – Grafer åskådliggör abstrakta former