Felix Wahl, som nyligen disputerade vid Matematiska Institutionen, har av Cramérsällskapet
tilldelats Cramérpriset på 10 000 kronor för bästa doktorsavhandling med statistiskt/probabilistiskt innehåll år 2019.

Mer information och en motivering finns på https://statistikframjandet.se/cramersallskapet/.

Vi gratulerar Felix till denna utmärkelse!