Om du till hösten antas till något av våra kandidatprogram så kommer du att kunna välja om du vill läsa på distans eller campus till en början. På kandidatprogrammen i matematik respektive matematik och datavetenskap kommer du att kunna läsa på distans under första året, och på kandidatprogrammet i matematik och ekonomi under första terminen. Detta gäller trots att det på antagning.se står att programmen har campusundervisning.

Vi kommer att kontakta de som är antagna på programmen i augusti, angående val av studieupplägg.

OBS: Beroende på hur läget utvecklas kan vi inte garantera att campusundervisning kommer att vara möjlig HT20. Om inte så kommer alla programstudenter att läsa på distans första tiden.

Här söker du till våra kandidatprogram