Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, MM1003

Förberedande kurs i matematik är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler.

Kursen ger behörighet till Matematik I, 30 hp, MM2001, och till våra tre kandidatprogram, och vi rekommenderar även dig som redan är behörig att läsa den för att förbereda sig inför senare studier. Observera att kursen inte räknas in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen.

Behörighetskrav: grundläggande högskolebehörighet och Matematik 3b/3c

Ansökningsperiod: till 30 juni (minst), med platsgaranti för alla behörig sökande

OBS! Om du går ut gymnasiet nu i vår, sök kursen tidigast 19 juni, annars finns risk att du blir struken för att dina gymnasiebetyg inte är inrapporterade ännu.

Utmanande matematik, 7,5 hp, MM1008

Utmanande matematik riktar sig framför allt till dem som är intresserade av matematiska resonemang och är villiga att lägga ner sin tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.

Denna kurs räknas inte heller in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen, men kan ändå vara intressant för lärare som vill höja sin kompetens inom matematisk problemlösning.

Behörighetskrav: grundläggande högskolebehörighet och Matematik 4

Ansökningsperiod: till 30 juni (minst), med platsgaranti för alla behörig sökande

OBS! Om du går ut gymnasiet nu i vår, sök kursen tidigast 19 juni, annars finns risk att du blir struken för att dina gymnasiebetyg inte är inrapporterade ännu.

Matematik III - Abstrakt algebra, 7,5 hp, MM5020

Matematik III - Abstrakt algebra är en fortsättningskurs på grundnivå, och är något för dig som redan har läst en del matematik och är intresserad av att fördjupa dig mer. Kursen kan användas för att uppfylla en del av behörighetskraven till masterprogrammet i matematik som ägs gemensamt av SU och KTH.

Behörighetskrav: kunskaper motsvarande 60 hp i matematik, där Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp (MM5012) och Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp (MM5013) eller motsvarande skall ingå

Ansökningsperiod: till 1 juni