Förberedande kurs i matematik

Utmanande matematik
Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar
Matematik III - Abstrakt algebra
Antagen till sommarkurs - vad händer nu?
Fortsätt läsa på distans i höst

Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, MM1003

Förberedande kurs i matematik är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier. Kursen behandlar bland annat talsystem, algebra, polynom, kombinatorik, logik, funktionslära, derivata och integraler.

Kursen ger behörighet till Matematik I, 30 hp, MM2001, och till våra tre kandidatprogram, och vi rekommenderar även dig som redan är behörig att läsa den för att förbereda sig inför senare studier. Observera att kursen inte räknas in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen.

Behörighetskrav: grundläggande högskolebehörighet och Matematik 3b/3c

Ansökningsperiod: troligen till 30 juni, beroende på söktryck

OBS! Om du går ut gymnasiet nu i vår, sök kursen tidigast 19 juni, annars finns risk att du blir struken för att dina gymnasiebetyg inte är inrapporterade ännu.

Utmanande matematik, 7,5 hp, MM1008

Utmanande matematik riktar sig framför allt till dem som är intresserade av matematiska resonemang och är villiga att lägga ner sin tid och energi på att lösa svårare problem med matematiska metoder.

Denna kurs räknas inte heller in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen, men kan ändå vara intressant för lärare som vill höja sin kompetens inom matematisk problemlösning.

Behörighetskrav: grundläggande högskolebehörighet och Matematik 4

Ansökningsperiod: stängd för sen anmälan

Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar, 7,5 hp, MT3002

Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar riktar sig till dig som läst en del matematik och programmering. Den syftar till att skapa förståelse för smittspridningsmodeller och att dra slutsatser från observationer från pågående utbrott. Innehållet inkluderar: grundläggande smittspridningsmodeller och deras egenskaper, simulering av mer komplicerade smittspridningsmodeller, samt statistiska metoder för att skatta parametrar och att prediktera epidemins förlopp.

Behörighetskrav: kunskaper motsvarande Matematik I, 30 hp (MM2001) samt grundläggande programmeringskunskaper, exempelvis motsvarande Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp (DA2004). Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Ansökningsperiod: stängd för sen anmälan

Matematik III - Abstrakt algebra, 7,5 hp, MM5020

Matematik III - Abstrakt algebra är en fortsättningskurs på grundnivå, och är något för dig som redan har läst en del matematik och är intresserad av att fördjupa dig mer. Kursen kan användas för att uppfylla en del av behörighetskraven till masterprogrammet i matematik som ägs gemensamt av SU och KTH.

Behörighetskrav: kunskaper motsvarande 60 hp i matematik, där Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp (MM5012) och Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp (MM5013) eller motsvarande skall ingå

Ansökningsperiod: stängd för sen anmälan

Antagen till sommarkurs - vad händer nu?

Kanske har du fått ett välkomstbrev med information, men då dessa ibland sorteras som skräppost finns här det allra viktigaste.

Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik

Gå till respektive kurshemsida (länkar ovan). Där loggar du in med ditt antagning.se-konto och kan sätta igång med kursen direkt, och fortsätta i din egen takt. Du blir registrerad på kursen efter att du har börjat lämna in uppgifter (och efter att sommarterminen börjar 8 juni). Mer information, och kontaktuppgifter till kursernas mentorer, finns på respektive kurshemsida.

Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar

Du måste webbregistrera dig på denna kurs för att behålla din plats! Det gör du mellan 1 och 10 juni på student.ladok.se.

  • Kurslitteratur: filer och/eller länkar kommer att skickas ut, du behöver inte köpa någon bok.
  • Kurshemsida: kommer att finnas på kurser.math.su.se innan sommarterminen börjar.

Matematik III - Abstrakt algebra

Du måste webbregistrera dig på denna kurs för att behålla din plats! Det gör du mellan 1 och 10 juni på student.ladok.se.

  • Kurslitteratur: Dummit & Foote: Abstract Algebra. John Wiley & Sons Inc
  • Kurshemsida: kommer att finnas på kurser.math.su.se innan sommarterminen börjar.

Fortsätt läsa på distans i höst

Om du vill fortsätta med matematiken på distans även i höst, så erbjuder vi ett antal av våra kurser på distans även under terminstid. Dessutom kan du som börjar på ett av våra kandidatprogram HT20 läsa på distans under första året eller första terminen. Om smittoläget tillåter så kommer det förstås att vara möjligt att läsa på campus om du föredrar det.