Våra kollegor Tom Britton och Pieter Trapman har nyligen publicerat en artikel i den välrenommerade tidskriften "Science" där de använder en matematisk modell för att studera flockimmunitet mot Covid-19.

A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2