Vi gratulerar våra kollegor Pavel Kurasov, Anders Mörtberg och Sven Raum som har erhållit anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för rekrytering av postdocs från utlandet.

Läs mer: