Miljöhandlingsplan

Varje år tar institutionen fram en miljöhandlingsplan som kan ses här.

Frågor

För frågor, förslag eller brister angående institutionens miljöarbete vänligen kontakta policygruppen@math.su.se.

SAMIR

Stockholms universitet centralt uppmuntrar även att du rapporterar avvikelser i systemet SAMIR.

Miljöpolicy

Utöver institutionens lokala miljöarbete förväntas alla som är anställda vid Stockholms universitet att hålla sig uppdaterade om Stockholms universitets miljöpolicy . För dig som är student kan du här läsa om hur du kan bidra till miljöarbetet.

Källsorteringsstationer

Notera även att det finns källsorteringsstationer i våra lokaler. I hus 5 finns dessa i anslutning till kök/pentry och i hus 6 finns det en källsorteringsstation i uppehållsrummet mellan sal 14 och 15, samt en station utanför sal 32.