Arbetsuppgifterna består av handledning på de inledande kurserna på grundnivå,
främst inom ditt ämnesmässiga huvudområde. Tjänsterna är på 20%.

Vi ser helst att du har en kandidatexamen i datalogi/matematik/matematisk statistik
eller att du har för avsikt att avlägga en sådan inom den närmaste framtiden. Det
förutsätts att du är en aktiv student med intresse av att lära ut.

Skicka din välformulerade och koncisa ansökan i pdf-format till epost-adressen
studierek-mat@math.su.se. Bifoga ett CV och ett studieutdrag. Vi vill ha din ansökan
senast den 17 maj.

Studierektorerna
Matematiska institutionen
Stockholms universitet