Arbetsuppgifterna består av handledning på grundnivå, främst på Förberedande kurs i matematik, Matematik I och/eller de inledande kurserna i matematisk statistik. Det finns även behov av handledning i grundläggande kurser i datalogi. Vi ser helst att du har en kandidatexamen i matematik/matematisk statistik eller att du har för avsikt att avlägga en sådan inom den närmaste framtiden. Det förutsätts att du är en aktiv student med intresse av att lära ut.

Skicka din välformulerade och koncisa ansökan i pdf-format till epost-adressen: studierek-mat@math.su.se. Bifoga ett CV och ett studieutdrag. Vi vill ha din ansökan senast den 2 mars.

Samuel Lundqvist och Martin Sköld
Studierektorer
Matematiska institutionen
Stockholms universitet