Postdoktor i smittspridningsmodellering med fokus på Covid-19

Projektet utgör ett nordiskt samarbete finansierat av NordForsk med Tom Britton (Stockholms universitet) som vetenskaplig ledare, och med Arnoldo Frigessi (Oslo universitet) och Lasse Leskäla (Aalto universitet) som ansvarige i Norge resp Finland. Syftena med projektet är: att öka samarbetet inom smittomodellering och analys av covid-19, att förbättra modelleringen och att bättre utnyttja nya datakällor. Parallellt med innevarande utlysning kommer en postdoktorsanställning även lysas ut vid Oslo universitet, och även Aalto kommer rekrytera för projektet.

Läs mer och ansök

Postdoktor i stokastisk och statistisk modellering av smittoutbrott

Projektet leds av Tom Britton och stöds av Vetenskapsrådet. Forskningsområdet handlar om stokastisk och statistisk modellering av smittsamma sjukdomar. Det är inte specificerat i detalj, men kan t ex handla om stokastisk modellering av kontaktspårning, statistiska aspekter på generationstiden eller identifieringsaspekter vid skattning av parametrar.

Läs mer och ansök