TA-personal

Teknisk-administrativ personal

Namn Titel E-post/Telefon
Bergstrand, Björn Forskningsingenjör bjorn@math.su.se 08‑164539
Bergström, Jonas Docent, Stf prefekt jonasb@math.su.se 08‑164563
Brundin, Hanne Studieadministratör hanne@math.su.se 08‑164552
Elfsö, Reine Institutionstekniker reine@math.su.se 08‑164690
Ericsson, Tomas 1:e forskningsingenjör te@math.su.se 08‑164915
Hagberg, Anders Utbildningskoordinator hagberg@math.su.se 08‑164522
Jonzon, Gustav Studievägledare gj@math.su.se
Lindberg, Neshat Administrativ chef neshat@math.su.se 08‑164446
Nordqvist, Caroline Utbildningskoordinator caroline.nordquist@math.su.se 08‑164863
Svanberg, Mikael Bibliotekarie mikael.svanberg@math.su.se
Woldegiorgis, Sara Utbildningskoordinator saraw@math.su.se 08‑164526

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss