Studentkontakt

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
  4. Om oss
  5. Kontakt
  6. Studentkontakt

Studentkontakt

Foto: Mia Borgelin

Här finns kontaktuppgifter som är relevanta för dig som är student. Om du istället vill kontakta en speficik lärare eller en annan anställd på institutionen, se sidorna Avdelning matematik, Avdelning matematisk statistik respektive TA-personal.

Studentexpedition

På studentexpedition kan du till exempel få hjälp med frågor om registrering och rapportering av resultat. Du kan även hämta ut dina tidigare skrivna tentor.

Studievägledning

Till studievägledningen kan du vända dig för hjälp med till exempel kurser och studieupplägg.

Studierektorer

Hos studierektorerna kan du till exempel få hjälp med tillgodoräknande och undervisningsrelaterade problem.

Erasmuskoordinator och internationellt utbyte

Kontakta gärna institutionens utbyteskoordinatorer om du är intresserad av våra utbytesprogram.

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss