Studievägledning på grund- och avancerad nivå i matematik och matematisk statistik

OBS! På grund av smittrisk jobbar många av oss på distans. Mottagningstider är inställda tills vidare. Telefontider gäller fortfarande om ni inte får annan information, och ni kan fortfarande nå oss per mail.

Lokalerna är också stängda, studenter kommer inte längre in i hus 5 och 6 i Kräftriket.

Jennifer Chamberlain, rum 202
E-post: studievagledning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 21

Telefontid under terminstid: måndagar kl. 10.00-11.00, tisdagar kl. 10.00-11.00 och fredagar kl. 10.00-12.00.
Mottagningstider inställda tills vidare, se ovan. Om du vill ha ett möte över telefon (utanför tiderna ovan) eller Zoom, kan du höra av dig per e-post för att boka.

Anders Hagberg, rum 201
E-post: hagberg@math.su.se
Telefon: 08-16 45 22

Matematik I

Praktiska frågor kring MM2001 Matematik I kan besvaras av kursens koordinator,
Johann Selewa, rum 213
E-post: matematik-i@math.su.se
Telefon: 08-16 45 16

Telefontid under terminstid (säkrast): måndagar kl. 10.00-12.00.

Förberedande kurs i matematik

Frågor kring MM1003 Förberedande kurs i matematik besvaras av kursens mentorer på mentor@math.su.se.

Studievägledning på grund- och avancerad nivå i datalogi och beräkningsteknik

Caroline Nordquist, rum 210
E-post: svl-datalogi@math.su.se
Telefon: 08-16 48 63

Mottagningstider: måndagar kl 10.00-11.00, fredagar kl 14.00-16.00. Mottagningstider inställda tills vidare, se ovan.
Telefontid (säkrast): fredagar kl 14.00-16.00.
Ovanstående gäller under terminstid.

Studievägledning för lärarstudenter

Studenter på lärarprogrammet hänvisas i första hand till studievägledningen på MND.

För ärenden om tillgodoräknanden/validering av matematikpoäng och kompletteringar för lärarbehörighet i matematik hänvisas till

Dennis Öberg, rum 212
E-post: lararutbildning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 52.
Inga telefontider 2020-06-08–2020-08-09. Telefontider fr.o.m. 2020-08-10: måndagar och torsdagar kl 9:30–10:30.

Studentstöd

Studenter med funktionsnedsättning/särskilda behov kan hitta information inklusive kontaktuppgifter på sidan