Studievägledning på grund- och avancerad nivå i matematik och matematisk statistik

Gustav Jonzon, rum 202
E-post: studievagledning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 21

Mottagningstid och telefontid under terminstid: måndagar och fredagar kl. 10.00-11.00, eller enligt överenskommelse.

Anders Hagberg, rum 201
E-post: hagberg@math.su.se
Telefon: 08 - 16 45 22

Studenter med funktionsnedsättning / särkilda behov kan hitta information inklusive kontaktuppgifter här.

Matematik I

Praktiska frågor kring MM2001 Matematik I kan besvaras av kursens koordinator,
Jennifer Chamberlain, rum 213
E-post: matematik-i@math.su.se
Telefon: 08 - 16 45 16

Förberedande kurs i matematik

Frågor kring MM1003 Förberedande kurs i matematik besvaras av kursens mentorer på mentor@math.su.se.

Studievägledning på grund- och avancerad nivå i datalogi och beräkningsteknik

Caroline Nordquist, rum 210
E-post: svl-datalogi@math.su.se
Telefon: 08-16 48 63

Mottagningstider: måndagar kl 10.00-11.00, fredagar kl 14.00-16.00.
Telefontid (säkrast): fredagar kl 14.00-16.00.
Ovanstående gäller under terminstid.

Studievägledning för lärarstudenter

Studenter på lärarprogrammet hänvisas i första hand till studievägledningen på MND.

För ärenden om tillgodoräknanden/validering av matematikpoäng och kompletteringar för lärarbehörighet i matematik hänvisas till

Sara Woldegiorgis, rum 212
E-post: lararutbildning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 26

Mottagningstid: Enligt överenskommelse