Studievägledning på grund- och avancerad nivå i matematik och matematisk statistik

Gustav Jonzon, rum 202
E-post: studievagledning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 21

Mottagningstid och telefontid under terminstid: måndagar och torsdagar kl. 10.00-11.00, eller enligt överenskommelse.

Förberedande kurs i matematik

Frågor kring MM1003 Förberedande kurs i matematik besvaras av mentorerna på förberedande kursen.

Studievägledning på grund- och avancerad nivå i datalogi och beräkningsteknik

Caroline Nordquist, rum 210
E-post: svl-datalogi@math.su.se
Telefon: 08-16 48 63

Mottagningstider: måndagar kl 10.00-11.00, fredagar kl 14.00-16.00.
Telefontid (säkrast): fredagar kl 14.00-16.00.
Ovanstående gäller under terminstid.

Studievägledning för lärarstudenter

Studenter på lärarprogrammet hänvisas i första hand till studievägledningen på MND.

För ärenden om tillgodoräknanden/validering av matematikpoäng och kompletteringar för lärarbehörighet i matematik hänvisas till

Sara Woldegiorgis, rum 212
E-post: lararutbildning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 26

Mottagningstid: Enligt överenskommelse