OBS! Många av oss jobbar på distans även under VT21. Mottagningstider är inställda tills vidare och hus 6 i Kräftriket är låst för studenter. Vi nås per telefon eller e-post, se kontaktuppgifter nedan.

Studievägledning på grund- och avancerad nivå i matematik och matematisk statistik

Jennifer Chamberlain, rum 202
E-post: studievagledning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 21

Telefontid under terminstid: måndagar, tisdagar och fredagar kl. 10.00-11.00.
Mottagning/möte VT21 sker via Zoom. Hör av dig per e-post för att boka.

Anders Hagberg, rum 201
E-post: hagberg@math.su.se
Telefon: 08-16 45 22

Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II

Praktiska frågor kring MM2001 Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II kan besvaras av kursernas koordinator,
Eva Nygren, rum 203
E-post: matematik-i@math.su.se
Telefon: 08-16 45 16

Telefontid under terminstid: tisdagar och torsdagar kl 10-11.

Förberedande kurs i matematik

Frågor kring MM1003 Förberedande kurs i matematik besvaras av kursens mentorer på mentor@math.su.se.

Studievägledning på grund- och avancerad nivå i datalogi och beräkningsteknik

Caroline Nordquist, rum 210
E-post: svl-datalogi@math.su.se
Telefon: 08-16 48 63

Telefontid under terminstid: tisdagar och torsdagar kl. 10.00-11.00.
Mottagning/möte VT21 sker via Zoom. Hör av dig per e-post för att boka.
Ledig på fredagar.

Studievägledning för lärarstudenter

Studenter på lärarprogrammet hänvisas i första hand till studievägledningen på MND.

För ärenden om tillgodoräknanden/validering av matematikpoäng och kompletteringar för lärarbehörighet i matematik hänvisas till

Dennis Öberg, rum 212
E-post: lararutbildning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 52.
Telefontider: torsdagar kl 9.00-11.00. Med reserveration för inställda telefontider.

Studentstöd

Studenter med funktionsnedsättning/särskilda behov kan hitta information inklusive kontaktuppgifter på sidan