Studievägledning på grund- och avancerad nivå i matematik och matematisk statistik

Jennifer Chamberlain, rum 202
E-post: studievagledning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 21

Mottagningstid och telefontid under terminstid: måndagar och fredagar kl. 10.00-11.00, eller enligt överenskommelse. Avvikande tider VT20: Mottagningstid och telefontid är inställd 21 och 24 februari, och 6 april.

Anders Hagberg, rum 201
E-post: hagberg@math.su.se
Telefon: 08 - 16 45 22

Matematik I

Praktiska frågor kring MM2001 Matematik I kan besvaras av kursens koordinator,
Johann Selewa, rum 213
E-post: matematik-i@math.su.se
Telefon: 08 - 16 45 16

Telefontid under terminstid (säkrast): måndagar kl. 10.00-12.00.

Förberedande kurs i matematik

Frågor kring MM1003 Förberedande kurs i matematik besvaras av kursens mentorer på mentor@math.su.se.

Studievägledning på grund- och avancerad nivå i datalogi och beräkningsteknik

Caroline Nordquist, rum 210
E-post: svl-datalogi@math.su.se
Telefon: 08-16 48 63

Mottagningstider: måndagar kl 10.00-11.00, fredagar kl 14.00-16.00.
Telefontid (säkrast): fredagar kl 14.00-16.00.
Ovanstående gäller under terminstid.

Studievägledning för lärarstudenter

Studenter på lärarprogrammet hänvisas i första hand till studievägledningen på MND.

För ärenden om tillgodoräknanden/validering av matematikpoäng och kompletteringar för lärarbehörighet i matematik hänvisas till

Dennis Öberg, rum 212
E-post: lararutbildning@math.su.se
Telefon: 08-16 45 52

Mottagningstid enligt överenskommelse.
Telefontid under terminer: måndagar kl. 10.00-11.00, onsdagar kl. 14.00–15.00. Avvikande telefontider VT20: inställd telefontid 13 januari, 15 januari, 27 januari, 29 januari och 6 maj.

 

Studentstöd

Studenter med funktionsnedsättning/särskilda behov kan hitta information inklusive kontaktuppgifter på sidan