Studentexpedition

Studentexpedition

På studentexpedition kan du till exempel få hjälp med frågor om registrering och rapportering av resultat. Du kan även hämta ut dina tidigare skrivna tentor här. Från och med 2018 behöver giltig legitimation visas upp när tentor ska hämtas ut.

Studentexpeditionen hittar du i rum 204 i hus 6 i Kräftriket, du når den på e-post: studentexpedition@math.su.se eller telefon: 08-16 45 20 (telefontider : Tisdagar 10-11 och Fredagar 11-12)

 

Måndag

12-13

Torsdag

12-13

Eller så kan du boka tid via mail.

Mina studier

Registreringsintyg och resultatintyg skriver du själv ut på Ladok.

 

Studieavbrott

Avbrott på kurs görs på Ladok. För att göra avbrott på program, använd blanketten Anmälan om studieavbrott på utbildningsprogram (230 Kb) .

 

Frågor om specifika kurser

Frågor kring Matematik I (MM2001) och Matematik för naturvetenskaper I och II (MM2002 och MM4001): kontakta koordinator på matematik-i@math.su.se.

Frågor kring Förberedande kurs i matematik (MM1003) besvaras av mentorerna på förberedande kursen.

Frågor kring Utmanande matematik (MM1008) besvaras av kursens mentorer.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss