OBS! Studentexpeditionen tillsvidare stängd för besök

I den rådande situationen kring coronaviruset är studentexpeditionen stängd för besök. Vi hänvisar i första hand till e-post (studentexpedition@math.su.se).

Det finns även möjlighet att ringa (08-16 45 20) under telefontiderna:

  • tisdagar kl. 10-11
  • fredagar kl. 11-12

Undantag: telefontid inställd:

  • fredag 18/9
  • tisdag 29/9

Lokalerna är också stängda, studenter kommer inte längre in i hus 5 och 6 i Kräftriket.

Intyg

Registreringsintyg och resultatintyg skriver du själv ut på Ladok.

Studieavbrott

Avbrott på kurs görs på Ladok. För att göra avbrott på program, använd blanketten Anmälan om studieavbrott på utbildningsprogram (230 Kb) .

Frågor om specifika kurser

Frågor kring Matematik I (MM2001) och Matematik för naturvetenskaper I och II (MM2002 och MM4001): kontakta koordinator på matematik-i@math.su.se.

Frågor kring Förberedande kurs i matematik (MM1003) besvaras av mentorerna på förberedande kursen.

Frågor kring Utmanande matematik (MM1008) besvaras av kursens mentorer.