Jonas Bergström

är föreståndare för avdelning matematik.


Kontakt
Jonas sitter i rum 410
Telefon: 08-16 45 63
Epost: jonasb@math.su.se

 

 

 

Tom Britton

är prefekt för matematiska institutionen.


Kontakt
Tom sitter i rum 301
Telefon: 08-16 45 34
Epost: tom.britton@math.su.se

 

 

 

Pavel Kurasov

är ställföreträdande prefekt för matematiska institutionen.

Kontakt
Pavel sitter i rum 404
Telefon: 08-16 45 44
Epost: kurasov@math.su.se

 

 

 

 

Neshat Lindberg

är administrativchef.

Kontakt
Neshat sitter i rum 205
Telefon: 08-16 44 46
Epost: neshat@math.su.se

 

 

Samuel Lundqvist

är studierektor för avdelning matematik.

Kontakt
Samuel sitter i rum 302
Telefon: 08-16 47 70
Epost: samuel@math.su.se

 

 

 

 

Martin Sköld

är studierektor för avdelning matematisk statistik.

Kontakt
Martin sitter i rum 303
Telefon: 08-16 14 31
Epost: mskold@math.su.se

 

 

 

Joanna Tyrcha

är föreståndare för avdelning matematisk statistik.

Kontakt
Joanna sitter i rum 316
Telefon: 08-16 45 67
Epost: joanna@math.s.se

 

 

Institutionsstyrelse

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen. Styrelsen består av åtta personer förutom prefekten, som är institutionens chef. Två av de åtta medlemmarna är representanter för de studerande. Studenternas synpunkter kanaliseras genom Matematiska ämnesrådet (MÄR). Styrelsen sammanträder tre gånger per termin och till sin hjälp har den ett antal beredande organ (budgetkommittéer mm).