Styrelsemedlemmar

Tyrcha, Joanna

Prefekt, Ordförande

Bergström, Jonas

Ställföreträdande prefekt

Korporation, avdelning matematik

Ordinare

Suppleant

Luger, Annemarie

Berglund, Alexander

Lundqvist, Samuel

Granath, Håkan

Raum, Sven

Kurasov, Pavel

Sola, Alan

Petersen, Dan

Korporation, avdelning matematisk statistik

Ordinarie

Suppleant

Ahlberg, Daniel

Lindensjö, Kristoffer

Lindskog, Filip

 

Korporation, avdelning beräkningsmatematik

Ordinarie

Suppleant

Mörtberg, Anders

Arvestad, Lars

Korporation, administration

Ordinarie

Suppleant

Chamberlain, Jennifer

Öberg, Dennis

Studentrepresentanter, grundutbildning

Ordinarie

Suppleant

Pohjolainen, Johannes

Larsson Lundgren, Billy

Åkerman, Filip

Kull, Elin

Al Nashéa, Basam  

Studentrepresentanter, forskarutbildning

Ordinarie

Suppleant

Karlsson, Måns

Palmborg, Lina

Adjungerad

Burestad, Kristina

 

 

Verksamhetsplan