Styrelsemedlemmar

Ordförande, prefekt Tom Britton
Ställföreträdande prefekt Pavel Kurasov

 

Korporation lärare och forskare matematik

Ledamot   Suppleant
Alexander Berglund Annemarie Luger
Jonas Bergström Benjamin Nill
Rikard Bøgvad Erik Palmgren
Samuel Lundqvist Torbjörn Tambour

 

Korporation lärare och forskare matematisk statistik

Ledamot   Suppleant
Michael Höhle Gudrun Brattström
Joanna Tyrcha Mia Deijfen

 

Korporation teknisk och administrativ personal

Ledamot   Suppleant
Sara Woldegiorgis Katarina Ringels

 

Studentrepresentanter, forskarutbildning

Ledamot   Suppleant
Jens Malmros Håkon Robbestad Gylterud


Studentrepresentanter, grundutbildning

Niklas Livchitz
Erik Lundberg

 

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2016 (108 Kb)

Verksamhetsplan 2015 (112 Kb)

 

 

Dagordning och protokoll för styrelsemöten