På SMC:s hemsida finns en lista över gästforskare som besöker eller ska besöka SU:s eller KTH:s matematiska institutioner.