Professorer och lektorer

Namn

Titel

Ahlkrona, Josefin

Biträdande universitetslektor

Arvestad, Lars

Universitetslektor

Bai, Zhaojun

Gästprofessor

Li, Chun-Biu

Docent, Universitetslektor

Moon, Woosok

Biträdande universitetslektor

Mörtberg, Anders

Biträdande universitetslektor

Rydén, Tobias

Adjungerad professor

Sahlin, Kristoffer

Biträdande Lektor

 

Doktorander

Namn

Titel

Löfgren, André

Doktorand

Ottolenghi, Stefano

Doktorand

Tas, Busra

Doktorand

Zeuner, Max

Doktorand