Anställda

Namn

Titel

Ahlkrona, Josefin

Biträdande universitetslektor

Arvestad, Lars

Universitetslektor

Li, Chun-Biu

Docent, Universitetslektor

Mörtberg, Anders

Postdoc

Rydén, Tobias

Adjungerad professor

Woosok, Moon

Biträdande universitetslektor