För närvarande finns inte någon skriftlig antagen arbetsmiljöplan.