Onsdagen den 10 mars ger Tom Britton ett seminarium om att skriva och presentera examensarbete i ett matematiskt ämne. Seminariet kommer att ges på engelska.

Seminariet äger rum kl 13:45-14:45 över Zoom. Mötes-ID: 62078058430