Tom Britton kommer att hålla i seminariet som riktar sig mot studenter i matematik och matematisk statistik.

Välkommen!