Seminarium: "Att skriva och presentera självständiga arbeten i matematiska ämnen"
Talare: Tom Britton
Tid: Måndag 14/4, 10:00-11:00
Plats: Sal 31, hus 5, Kräftriket

Seminariet vänder sig till studenter som håller på att skriva (eller snart kommer att påbörja) ett självständigt arbete på kandidat- eller masternivå i matematik eller matematisk statistik.