Lokalen är sal 306, hus 6 i Kräftriket.

 

8.30 Cecilia Söderberg

Legtimacy of newness and smallness - En studie i överlevnad för små och nya företag

Handledare: Martin Sköld, Jan-Olov Persson

9.00 Malin Andersson

Statistisk analys av faktorer som påverkar studieframgången inom kursen matematik I på Stockholms universitet

Handledare: Martin Sköld, Jan-Olov Persson

9.30 Christian Aguirre Alvarado

Analys av lägenhetspriser i Hammarby Sjöstad med multipel linjär regression

Handledare: Maria Deijfen, Jan-Olov Persson

10.15 Emma Uddholm

Value at Risk: en studie av historisk simulering, varians-kovariansmetoden och GARCH(1,1)

Handledare: Joanna Tyrcha, Mathias Lindholm, Karl Rökaeus

10.45 Rasmus Parkinson

Regressionsanalys av huspriser i Vaxholm

Handledare: Maria Deijfen, Jan-Olov Persson

11.15 Johan Ullsten

Effekt av karantän under epidemi i sociala nätverk

Handledare: Maria Deijfen, Cecilia Holmgren, Pieter Trapman

11.45 Tobbe Anliot

En jämförelse av triangelskapande mekanismer hos slumpgrafer

Handledare: Maria Deijfen, Cecilia Holmgren, Pieter Trapman

 

Samtliga rapporter kommer inom kort att finnas på här.

Välkomna!