Lokalen är sal 306, hus 6 i Kräftriket.

 

8.30 Martina Sandberg

Prediction of inflation based on high dimensional time series

Handledare: Martin Sköld and Jan-Olov Persson

9.00 Carolina Fransson

Finding therapy-response markers of lithium treatment of bipolar disease using casual interaction analysis

Handledare: Tom Britton

9.30 Sanna Kronman

The volatility of tomorrow - Comparison of GARCH and EGARCH models applied to Texas Instruments stock returns

Handledare: Joanna Tyrcha, Mathias Lindholm, Karl Rökaeus

10.15 Filip Walldén

Modeller för studieframgång i Matematisk Analys IV

Handledare: Martin Sköld, Jan-Olov Persson

10.45 Caroline Jernström

An epidemiological analysis of the development of malignant melanoma in Sweden

Handledare: Michael Höhle

11.15 Simon Berggren

Causal Inference through Structure Learning in Bayesian Networks

Handledare: Michael Höhle

11.45 Sandra Brännstam

Effekter av införande av könsneutral prissättning - en fallstudie

Handledare: Martin Sköld, Tom Britton

 

Samtliga rapporter kommer inom kort att finnas på här.

Välkomna!