Grunden är den matematiska sannolikhetskalkylen, som visserligen har anor från 1600-talet, men som i sin moderna form har vuxit fram under 1900-talet och under efterkrigstiden utvecklats närmast explosionsartat.

Sannolikhetsteorin utgör också grunden för den teoretiska statistiken, läran om hur man ska dra slutsatser ur data med slumpmässiga inslag. Datorteknikens utveckling har bidragit till att avsevärt bredda fältet av tillämpningar inom det matematisk-statistiska området. Idag tillhör matematisk statistik den tillämpade matematikens viktigaste redskap.

Som exempel på områden där man i särskilt stor omfattning tillämpar olika delar av den matematiska statistiken kan nämnas försäkringsmatematik, medicinsk forskning, telekommunikation samt finansmatematik. Både inom forskning och undervisning samarbetar institutionen på olika sätt med bl a läkemedelsindustrin, medicinska institut och bank- och försäkringsbranschen. Beroende på inriktning har man, med en examen i matematisk statistik, goda möjligheter att få arbete inom dessa sektorer.

Verksamhet vid Stockholms universitet

Ett matematiskt-statistiskt område som vi vid Stockholms universitet har ägnat oss speciellt åt är försäkringsmatematik. Ett annat namn på avdelningen för matematisk statistik vid Stockholms universitet är Institutet för Försäkringsmatematik och Matematisk Statistik. Institutet grundades 1929 med bidrag från försäkringsbranschen och har till uppgift att forska och undervisa i ämnets tillämpningar inom deras område. Förutom i försäkringsmatematik forskar vi numera bl a inom biostatistik, modeller för epidemispridning och finansmatematik.

Välkommen att studera hos oss

Matematisk statistik kan läsas på fristående kurser, som huvudämne i en kandidat- eller masterexamen eller i mindre omfattning som sidoämne. Ämnet ingår också i våra kandidat- och masterprogram.