Inom avdelning matematik bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Matematik är ett grundutbildningstungt ämne. Varje år läser över 1000 studenter någon matematikkurs. Vi undervisar inom ett stort antal master- och kandidatprogram, och inom forskarutbildning. Lärarutbildning är en viktig del av verksamheten. Undervisningen inom lärarutbildningen utgör ungefär 30 % av den totala undervisningsvolymen.