Här finns listor på doktors- och licentiatavhandlingar i matematik och matematisk statistik som presenterats vid institutionen. En del avhandlingar finns även tillgängliga i fulltext.