Forskargrupper

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskargrupper

Forskargrupper

Vid matematiska institutionen finns flera grupper av forskare som arbetar med relaterade problem. På dessa sidor presenteras de mest aktiva forskargrupperna. En hel del forskning pågår även utanför dessa grupper.

Analysgruppen

The research group in analysis is at the moment working within the areas of operator theory and mathematical physics, including spectral theory and Fourier analysis.

Logikgruppen

Forskningsgruppen i matematisk logik är verksam inom konstruktiv matematik, typteori och kategoriteoretisk logik, såväl som logikens och matematikens filosofi.

Forskningskontakt

Prefekt

Joanna Tyrcha, rum 316. joanna@math.su.se Tel. 08-164567

Ställföreträdande prefekt, Avdelningsföreståndare för matematik

Jonas Bergström, rum 410. jonasb@math.su.se Tel. +08 164563

Avdelningsföreståndare för matematisk statistik

Filip Lindskog, rum 307, lindskog@math.su.se Tel. 08 164564

Studierektor för forskarutbildningen i matematik

Alexander Berglund, rum 414. alexb@math.su.se Tel. 08-164537

Studierektor för forskarutbildningen i matematisk statistik

Mia Deijfen, rum 308. mia@math.su.se Tel. 08-164591

FORSKNING VID STOCKHOLMS MATEMATIKCENTRUM

Stockholms matematikcentrum
forskningsdatabasen