Gruppens medlemmar

Tom Andersson (doktorand), Mehrdad Jafari Mamaghani (doktorand), Juni Palmgren (professor), Martin Sköld (universitetslektor) och  Joanna Tyrcha (professor).

Se vidare gruppens hemsida

Seminarier

Seminarier i matematisk statistik