Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
HT20 tumnagel

Undervisning vid Matematiska institutionen HT20

Under hösten återgår vi till att ha viss undervisning på plats, men många kurser har helt webbaserad undervisning även i höst. Vår ambition i nuläget är att examinera på plats i universitetets lokaler.

coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

VR-anslag till forskare vid Matematiska institutionen

Vi gratuelerar våra kollegor Tom Britton, Maria Deijfen, Wushi Goldring, Pavel Kurasov och Filip Lindskog till att ha blivit beviljade medel från Vetenskapsrådet i årets utlysningsomgång.

Postdoktor i smittspridningsmodellering

Matematiska institutionen utlyser en tjänst som postdoktor i smittspridningsmodellering med fokus på Covid-19, och en som postdoktor i stokastisk och statistisk modellering av smittoutbrott. Sista ansökningsdag: 2020-12-09.

Postdoktor i algebraisk geometri

Matematiska institutionen söker en postdoktor i algebraisk geometri. Sista ansökningsdag 2020-12-20.

Tom Britton får forskningsbidrag från NordForsk

Wallenbergsanslag till Peter Lumsdaine

Vi gratulerar vår kollega Peter Lumsdaine som i egenskap av medsökande har beviljats ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för femårsprojektet "Type Theory for Mathematics and Computer Science".

Gästforskare vid institutionen

Se vilka som tillbringar eller har tillbringat tid hos oss.