Matematiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Matematiska institutionen
VT21

Undervisning vid Matematiska institutionen VT21

All undervisning under VT21 kommer att bedrivas online. De flesta kurser kommer att ha onlineexamination till och med augusti, för enstaka kurser kommer besked om examination vid ett senare tillfälle.

coronavirus

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Tom Britton, porträttbild

Tom Britton är Årets statistikfrämjare 2020

Vi gratulerar vår kollega Tom Britton, som har blivit utsedd till Årets statistikfrämjare 2020. Tom har under corona-pandemin lämnat många och viktiga bidrag till att förmedla och förklara statistiska samband för den bredare allmänheten.

Anslag från KAW för rekrytering av postdocs från utlandet

Vi gratulerar våra kollegor Pavel Kurasov, Anders Mörtberg och Sven Raum som har erhållit anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för rekrytering av postdocs från utlandet.

Gästforskare vid institutionen

Se vilka som tillbringar eller har tillbringat tid hos oss.