Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas 27 december 2017 till alla som sökt kurser i tid. Du som blir antagen till någon av våra kurser kommer att få ett välkomstbrev efter 27 december. Vad som gäller för dig som blivit antagen med villkor kommer att förklaras i välkomstbrevet.

Sen anmälan

Info om sen anmälan till kurser hos oss VT18

Registrering

Du som är antagen kan webbregistrera dig på vårens kurser med start 8 januari via minastudier

Omregistrering

Här ansöker du om omregistrering VT18

Tentaanmälan

Tentaanmälan stängs 5 hela arbetsdagar före skrivningen. Under julhelgerna är 5 arbetsdagar ofta betydligt längre än en vecka. Vi tar inte emot några sena anmälningar, det finns inga undantag till denna regel.

Du kan däremot gå till tentan oanmäld: om någon som har anmält sig inte dyker upp kan du få deras plats. Men då förlorar du 30 minuter av den totala skrivtiden.

Tentamensschema

Scheman, kurshemsidor och kurslitteratur

Vårens scheman

Kurslitteratur

Kurshemsidor