De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se

  • Kurser som startar i period AB (28/8-30/10) har öppet för sen anmälan 14/8-1/9.
  • Kurser som startar i period BC (31/10-14/1) öppnar för sen anmälan 17/10.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in.

Vi återkommer med en lista över vilka av Matematiska institutionens kurser som kommer att öppna för sen anmälan. Här syns höstens totala kursutbud

Observera att det kan dröja ända in på terminsstart, innan du får besked om du fått plats eller inte.