Olika sätt att bli behörig matematiklärare

Ämneslärarprogrammet passar bäst studenter som inte har läst vid universitetet tidigare - men att avsluta ett program är inte det enda sättet att bli behörig matematiklärare.

Du som redan har en lärarexamen kan komplettera med kurser i matematiska ämnen och sedan söka om utökad behörighet hos Skolverket.

Du som saknar examen kan bland annat söka till ett lärarprogram, kompletterande pedagogisk utbildning eller ULV- och VAL-projektet. Information om olika vägar till behörighet hittar du här:

Kontakta oss för att få kursrekommendationer

Om du har läst matematik vid andra lärosäten och är intresserad av att komplettera till lärarbehörighet i ämnet matematik hos oss, skicka ett mejl till lararutbildning@math.su.se. I mejlet ska du ange följande saker.

  • Berätta om din bakgrund och vad du har för mål. Vad har du läst tidigare? Vill du söka till KPU eller är du exempelvis ute efter utökad behörighet?
  • Skicka dina meriter till oss! Vi behöver kopior på officiella betygsutdrag/studieintyg som inkluderar de relevanta kurser du läst från den högskola eller motsvarande där du läste dem. Alternativt skicka ditt personnummer - vi har oftast tillgång till dina meriter, även från andra lärosäten.
  • Kursplaner till dina gamla kurser. För att kunna göra en validering av dina gamla matematikkurser behöver vi officiella kursplaner/kursbeskrivningar (så utförliga som möjligt!) över dessa kurser. Dessa bör kunna fås från högskolan där de lästes.

Den sista punkten är mycket viktig då det förekommer att två kurser med samma benämning har helt olika innehåll. Därför är det omöjligt att göra en validering utan att ha tillgång till kursplaner.

Smidigast är ifall du kan scanna eller digitalfotografera betygen och e-posta dessa tillsammans med länkar till respektive kursplan.

Dokumenten måste vara på svenska eller engelska. Eventuellt behöver du därför få dem översatta innan du skickar dem.

OBS! Om du har frågor kring lärarutbildningen som inte är relaterade till ämnet matematik, kontakta studievägledarna på MND istället.