Hösten 2017

Anmälan HT17

Anmälan till höstterminen är stängd.

Kurslitteratur HT17

Följande litteratur används på kursen under hösten 2017:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  4. ALG - Bøgvad & Xantcha: Algebra I. (3:e upplagan, 9:e tryckningen)
  5. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra (4:e tryckningen)

De två första böckerna kan köpas vid bokhandel.

3-4 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen. Campusstudenter får kompendierna vid första föreläsningen 28 augusti, och distansstudenterna kommer att kunna beställa hem dem (information om beställning kommer i välkomstbrevet efter urval 2).

5 har tidigare delats ut av institutionen, men ska publiceras till hösten och kommer då att kunna köpas i bokhandel. Mer information kommer närmre kursstart.

Om du läser på halvfart behöver du kompendium 4 och 5 under första terminen, och 1-3 först under andra terminen.

Kom väl förberedd

Förberedande kurs

En förutsättning att klara universitetsstudier i matematik är att ha bra grundkunskaper från gymnasieskolan. Det är jätteviktigt att komma väl förberedd till kursen. Vi rekommenderar att alla som börjar med Matematik I läser Förberedande kurs i matematik (MM1003), även du som haft lätt för gymnasiematematiken.

Hur går kursen till?

Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa studenten framåt i sin matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15hp. Dessa läses parallellt under hela terminen och man kan välja att bara läsa ett av dessa moment och därmed läsa kursen på halvfart - algebra första terminen och analys andra terminen.

Matematik I 30 hp

Matematik I 30 hp

 

Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminer skriver man e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent).

Kursen är uppbyggd av flera moment där några är undervisningsmoment och några är examensmoment.

Föreläsningar, handledning och räkneövningar är undervisningsmoment som ger värdefull kunskap som kan vara svår att uppnå på egen hand. Problemsamlingarna är också ett verktyg till studenten att öva upp sin räknefärdighet, ger god förberedelse till e-tentorna och dessutom ger bonuspoäng till sluttentan.

E-tentor, seminariekurs, laborationer och salstenta är examensmoment som ger högskolepoäng.

Våren 2017

Scheman vt17

Vägbeskrivning:  Hitta till oss (196 Kb)

Kurshemsidor vt17

Campus Kurssida
Distans Kurssida

 

Omregistrering vt17

Information om omregistrering: www.math.su.se/omreg.

Kurslitteratur vt17

Följande litteratur används på kursen under våren 2017:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  4. ALG - Bøgvad & Xantcha: Algebra I. (3:e upplagan, 9:e tryckningen)
  5. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra (4:e tryckningen)

De två första böckerna kan köpas vid bokhandel.

3-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen. Campusstudenter får kompendierna vid första föreläsningen 16 januari, och distansstudenterna kommer att kunna beställa hem dem (information om beställning kommer i välkomstbrevet efter urval 2).

Om du läser på halvfart behöver du kompendium 4 och 5 under första terminen, och 1-3 först under andra terminen.