Studenten och handledaren förväntas ha fortlöpande kontakt. Har man inte varit i kontakt med handledaren under mer än 1 termin, är det inte säkert att man får fortsätta med samma examensarbete - ämnet kan då ha gått till en annan student eller kan handledaren vara upptagen.

Skriftlig rapport

Rapporten skall helst skrivas i LaTeX, även om detta inte är något absolut krav. Försättsbladet sätts av institutionen, så du behöver inte göra omslaget själv.

Nedan finns användbara filer:

Presentation

Planerade presentationsdagar

Presentation av examensarbeten görs vid särskilda presentationsdagar, vanligtvis vid 3-5 tillfällen varje termin. Vid behov kan fler tillfällen eventuellt bokas.

Planerade presentationsdagar
Hösttermin 2017 v. 44 (30 oktober - 3 november)
v. 50 (11-15 december) (alla utom logikarbeten)
v. 51 (18-22 december) (endast logikarbeten)
v. 4 (22-27 januari)

Exakt dag och tid bestäms när vi vet vilka som ska presentera.

Att göra innan presentationen

  1. Anmälan att presentera görs till huvudläraren senast 4 veckor före den tänkta tidpunkten för presentationen.
  2. Granskaren och examinatorn måste kunna få rapporten (eventuellt i en preliminär version) i så god tid att granskningen före presentationen blir möjlig och att studenten hinner göra de begärda ändringarna. Detta bör inte vara senare än 10 dagar innan presentationstillfället.
  3. Senast onsdag kl 8:00, veckan innan presentationen, skall titel och abstrakt skickas till annag@math.su.se för att kunna föras in i kalendariet. Tänk på att skicka in titel och abstrakt som ren text, d.v.s. inte som pdf- eller word-dokument, och tänk på att kalendariet inte kan visa matematiska symboler.
  4. Den slutgiltiga versionen skall, efter godkännande av granskaren, tryckas. Den tryckta rapporten skall finnas tillgänglig vid presentationen. Senast torsdag kl 8.00 veckan före presentationstillfället ska arbetet skickas som pdf till annag@math.su.se.
  5. Om man tänker använda projektor skall detta meddelas till annag@math.su.se, senast dagen innan presentationen.
  6. Obligatorisk närvaro under hela presentationsdagen gäller för dem som presenterar sitt examensarbete. Under dagen bjuds examensarbetare på lunch på Värdshuset Kräftan.

Om själva presentationen

Presentationen av examensarbetet ska vara mellan 30 och 50 minuter lång. Efter presentationen ska granskaren, examinatorn och andra åhörare ha möjlighet att ställa frågor. Man kan vid presentationen använda hjälpmedel såsom tavla och krita, overheadprojektor eller datorprojektor.

Efter presentationen sätts betyg av examinatorn, i samråd med granskaren och handledaren. Betyget sätts bl.a. med hänsyn till studentens förståelse för uppgiften, självständighet samt muntlig och skriftlig presentation. För mer information, se betygskriterierna.