På Kräftriket möter du som student föreläsare och utställare som är riktade mot studenter i

  • Matematik/Matematisk statistik
  • Fysik
  • Datalogi

Mer information om vilka utställare och föreläsare som kommer, samt schema publiceras längre fram.

Företagskontakt

Vill ditt företag medverka i arbetsmarkadsdagen för matematiker, fysiker och dataloger?

Kontakta: Anders Hagberg

Frescati välkomnas utställare som vill träffa studenter från övriga Naturvetenskapliga fakulteten, men dit är också studenter i matematik, datalogi och fysik välkomna.