Styrdokument

Miljöarbete

Matematiska institutionen söker aktivt bidra till att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Personal och studenter skall föregå med gott exempel gentemot universitetet och samhället i övrigt genom att låta miljöhänsyn genomsyra verksamheten.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Kräftriket, hus 5. Foto: Mia Borgelin

Postadress
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.

Besöksadress
Kräftriket hus 5 och 6, Stockholm.
Hus 5 innehåller undervisningslokaler och tjänsterummen finns i hus 6.

Institutionens fax: 08-6126717

Hitta till oss